1. Quy trình dịch vụ ĐK Nhãn hiệu chung như sau:

  1. Quý khách gửi thông tin về nhãn hiệu để Kinh Nam Luật sẽ tư vấn và đưa ra đánh giá sơ bộ về khả năng bảo hộ nhãn hiệu cao hay không để quý khách xem xét.
  2. Sau khi tư vấn Quý khách hiểu rõ và quyết định việc đăng ký nhãn hiệu của mình hay không.
  3. Trong trường hợp quý khách xác nhận đồng ý đăng ký, Kinh Nam Luật sẽ tiến hành làm hồ sơ đăng ký độc quyền theo các thông tin quý khách cung cấp.
  4. Kinh Nam Luật sẽ hẹn quý khách ký hồ sơ và ký hợp đồng dịch vụ và tiến hành nộp hồ sơ để hoàn tất quá trình đăng ký.
  5. Công Việc Kinh Nam Luật thực hiện là đảm bảo đầy đủ về mặt thủ tục, trình tự pháp lý theo quy định, hỗ trợ soạn thảo các văn bản, soạn thảo đơn đăng ký,  soạn thảo các công văn trả lời nếu có yêu cầu của CSHTT, liên hệ CSHTT để hoàn tất các thủ tục đăng ký theo quy định.