• Chuyển đổi thành phần góp vốn/ người góp vốn
  • Khi đi vào hoạt động, quý khách muốn chuyển đổi người góp vốn cũng cần phải làm thủ tục tại SKHDT và Thuế
  • Trước tiên quý khách cần xác định các thành viên cần thay đổi, làm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.
  • Sau đó làm thủ tục thay đổi tại SKHDT
  • Tiếp theo là làm tờ khai thuế nhu nhập cá nhân cho các thành viên đã chuyển nhượng/ một số trường hợp phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Gói 1

Gói 2

Gói Đặc Biệt

Gói Khác

Liên hệ tư vấn

Support 24/7

Công ty TNHH Tư Vấn Kinh Nam
K1B Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
– 0964 899 586
– 0908 350 688
– 08.6684 4208

Tư vấn làm hợp đồng mới

Tư vấn rủ ro khi ký kết hợp đồng

Tư vấn kiến thức về luật sở hữu trí tuệ