1. Sơ lược về gia hạn văn bằng bảo hộ

Khi quý khách đã được cấp giấy chứng nhận (văn bằng) bảo hộ nhãn hiệu, thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày đăng ký.

Khi hết thời hạn trên, quý khách muốn được tiếp tục sở hữu và sử dụng, cần phải làm thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ.

 • Về thời gian thực hiện:

Theo quy định, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải được gia hạn trong khoản thời gian trước 06 tháng đến ngày hết hạn ghi trên văn bằng bảo hộ.

Trường hợp nộp trễ hơn thời hạn gia hạn, quý khách cần phải nộp tiền tiền trễ hạn 10% phí gia hạn mỗi tháng. Nhưng thời gian trễ không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày hết hạn ghi trên văn bằng bảo hộ.

 • Cơ sở giải quyết: Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã được cấp sắp hết hạn.
 • Căn cứ pháp lý: Bộ luật sân sự, Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Kinhnam Consulting sẽ hỗ trợ quý khách tiến hành thủ tục yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ, chỉ cần quý khách cung cấp các tài liệu cần thiết như liệt kê phía dưới.
 • Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể hơn.

2. Quy trình dịch vụ chung như sau:

2.1. Chuẩn bị giấy tờ:

  • Bản gốc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sắp hết hạn bảo hộ.
  • Giấy CMND hoặc Giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu.

2.2. Quy trình cung cấp dịch vụ:

  • Quý khách chuẩn bị các giấy tờ tài liệu như trên
  • Kinhnam Consulting sẽ tư vấn và soạn thảo các hồ sơ có liên quan.
  • Quý khách ký tên hồ sơ kèm các tài liệu phải nộp kèm.

2.3. Chi phí dịch vụ:

  • Phí dịch vụ cơ bản là 2tr đồng cho một nhãn hiệu/ 1 nhóm sản phẩm. Mỗi nhóm sản phẩm tiếp theo như trên văn bằng bảo hộ sẽ phát sinh chi phí 1tr/1 nhóm sản phẩm.
  • Trong những trường hợp đặc biệt hoặc có yêu cầu khác phát sinh, Kinhnam Consulting sẽ báo cụ thể trước để quý khách xem xét và quyết định.

3. Quy trình pháp lý xử lý hồ sơ chung như sau:

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký chuyển đổi chủ sở hữu nhãn hiệu, Cục sở hữu trí tuệ xem xét và xử lý trong khoảng thời gian 2-3 tháng.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ và không có tranh chấp, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định công nhận gia hạn văn bằng bảo hộ.

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm các tài liệu sau đây:

 • (1) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • (2) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
 • (3) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • (4) Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.